SALG Lay-Z-Spa Reparasjonssett Vis større

KAMPANJE! KJØP NÅ! VI SENDER UT VARER HVER DAG! SNITT LEVERINGSTID ER 2 DAGER!

Lay-Z-Spa Reparasjonssett

Nytt produkt

Reparasjonssett om du har fått hull i ditt spa.

Flere detaljer

KAMPANJE 24-30 jan! Vi sender deg gratis KAMPANJEPAKKE med verdi av 1180,- (LED undervannslys med fjernkontroll, bluetooth høyttaler) når du bestiller kjemistartpakke sammen med ditt oppblåsbare spabad! Klikk HER for å lese mer.

Klikk her for mer informasjon

249 kr

-50 kr

299 kr

På lager

Mer informasjon

Lappesaker for reparasjon av Lay-Z-Spa. Kun 2 minutter herding.

Lim, gjennomsiktig plastlapper(Ca. 70x45, 45x45, 30x30 mm) og sandpapir følger med.

Fare: Meget brannfarlig væske og damp. Forårsaker alvorlige øyeirritasjoner.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Forholdsregler: Hold unna varme/gnister/åpen flamme/varme overflater.
Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket.
Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/maske.
Respons: VED KONTAKT MED HUD ELLER HÅR: Tilsølte klær må fjernes straks.
Skyll huden med vann/ta en dusj. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett å skylle. I tilfelle brann: Bruk pulver, karbondioksid, eller kjemisk skum for brannslukking.

1.Finn lekkasjepunktet, bruk medfølgende sandpapir P100 for å jevne ut det reparerte området, og rengjør og tørk det.
2.Skjær den medfølgende PVC-lappen til passende størrelse. En firkantet lapp på 2,5 cm x 2,5 cm er vanligvis tilstrekkelig.
3.Bruk det medfølgende limet for å belegge den ene side av den nylig tilskjærte lappen. Pass på at limet fordeles jevnt utover.
4.Vent i 30 sekunder og plasser deretter den tilskjærte lappen med lim over det skadede området.
5.Glatt ut alle luftbobler som kan være fanget under, og press hardt i to minutter.
6.Produktet er igjen klart til bruk. Gjenta denne prosessen dersom det oppstår flere lekkasjer.